28 серпня 2017 р.

Чи можна укласти трудовий договір з іншою особою для виконання обов’язків відсутнього працівника на «повну ставку» ?Питання: медична сестра одного з відділень лікарні отримала травму, за станом здоров’я, враховуючи важкість стану, є перспектива тривалої відсутності на роботі. Чи можна укласти трудовий договір з іншою особою для виконання обов’язків відсутнього працівника на «повну ставку» ?
Відповідь: так, можна. Укладається строковий трудовий договір з іншою особою до дня фактичного виходу на роботу працівника, який тимчасово непрацездатний.
Пояснимо: на час тимчасової відсутності працівника у зв’язку з його перебуванням у тривалому відрядженні, на час його хвороби, на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами чи для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку та навіть у звичайній щорічній відпустці тощо, можна укласти строковий трудовий договір з іншою особою.

Як зазначено в пункті 7 Постанови №9 Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» для заміщення тимчасово відсутнього працівника можна укладати трудовий договір на строк, що встановлюється угодою сторін і може визначатися не тільки конкретним періодом, а й настанням певної події, наприклад поверненням на роботу працівниці з відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; поверненням працівника, який звільнився з роботи у зв’язку з призовом на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, або працівника, звільненого у зв’язку з обранням народним депутатом чи виборну посаду.
Про строковий характер трудового договору працівник обов’язково має зазначити в заяві про прийняття на роботу. Строковість потрібно відобразити і в наказі про прийняття працівника на роботу.
Запис про прийняття на роботу на умовах строкового трудового договору вносять до трудової книжки працівника, але про строковість трудового договору при цьому не зазначають. Про строковість трудового договору свідчитиме запис про звільнення: «Звільнено у зв’язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України».
Наказ має містити номер і дату його видання. Працівник зобов’язаний ознайомитися з наказом під підпис. Роботодавець подає до територіального органу ДФС за місцем обліку як платника ЄСВ повідомлення про прийняття працівника на роботу за формою згідно з додатком до пос­танови КМУ від 17.06.2015 р. №413.
Припинення строкового трудового договору відбувається в разі спливу строку договору, у разі його дострокового розірвання на вимогу однієї зі сторін та в інших випадках, передбачених статтею 36 КЗпП. Сплив строку трудового договору не тягне за собою автоматичного звільнення працівника, тому роботодавець до закінчення цього строку повинен видати наказ про звільнення працівника. При цьому заява працівника не вимагається. Наказ про звільнення може бути виданий в останній день дії строкового трудового договору або до цього із зазначенням дати звільнення, що обумовлена строком трудового договору. Але днем звільнення в будь-якому випадку повинен бути останній день роботи, як він визначений трудовим. Підставою для звільнення працівника є п. 2 ст. 36 КЗпП.
Важливо враховувати наступну важливу обставину, - ст. 184 КЗпП передбачено, що звільнення у зв'язку з закінченням строку трудового договору вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – ч. 6 ст. 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається тільки з обов'язковим працевлаштуванням. Тобто якщо прийняти, наприклад, матір дитини віком до трьох років на строк відсутності якогось працівника, що захворів, звільнити її можна бути лише коли її дитині виповниться більше трьох років.
Власник має право за своєю ініціативою достроково звільняти працівників, з якими укладено строкові трудові договори, за наявності підстав, передбачених статтями 40 і 41 КЗпП. За правилами ст. 39 КЗпП строковий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору, а також у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП.
З іншого боку - в ч. 1 ст. 38 КЗпП зазначено, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Але у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
Якщо після закінчення строку трудового договору власник не видавав відповідний наказ про звільнення працівника, трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія трудового договору вважається продовженою (ч. 1 ст. 39-1 КЗпП).
Слід зауважити, що звільнити працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору можна як у період тимчасової непрацездатності, так і в період перебування його у відпустці, оскільки ч.3 ст.4 КЗпП установлено заборону щодо звільнення працівників у період тимчасової непрацездатності та перебування у відпустці лише з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Наказ (розпорядження) про звільнення видається в останній день чинності строкового договору (якщо наказ (розпорядження) видається раніше, то в ньому називається дата звільнення, зазначена у строковому договорі). У будь-якому разі днем звільнення буде останній день роботи, визначений у трудовому договорі


Варіант заяви працівника та записів в кадровій документації
Головному лікарю
Переспинської ЦРЛ
Ковалю С. І.
Матюх В. П.,
яка проживає за адресою:
м. Переспа, вул. Соборна, буд. 24
заява

Прошу Вас призначити мене на посаду медичної сестри терапевтичного відділення за строковим трудовим договором з 21 серпня 2017 року на строк відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю медичної сестри цього відділення Сидорової Ніни Іванівни до дня фактичного виходу її на роботу.

17.08.2017                        Матюх В.П.

У наказі головного лікаря Переспинської ЦРЛ:

«Матюх Валентину Павлівну призначити на посаду медичної сестри терапевтичного відділення за строковим трудовим договором з 21 серпня 2017 року на строк відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю медичної сестри цього відділення Сидорової Ніни Іванівни до дня фактичного виходу її на роботу з місячним посадовим окладом 3250 гривень».
Підстава: заява В. П. Матюх.

У трудовій книжці Матюх В.П.:

«Призначено на посаду медичної сестри терапевтичного відділення». 
28/07/2017