5 квітня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ ТА ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ станом на 04.04.2019


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області


ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
станом на 04.04.2019

ПРОФСПІЛКА

26 березня відбулось засідання президії ЦК Профспілки. Серед основних питань, які розглядались – питання оплати праці в умовах реформування діяльності закладів охорони здоров'я і роль колективних договорів. Профспілка відмічає, що втрата закладами охорони здоров'я статусу бюджетних установ має своїм наслідком, зокрема, те, що на них не поширюються норми законодавства з питань оплати праці працівників бюджетної сфери. Натомість нові галузеві умови оплати праці відсутні. Незважаючи на неодноразове ініціювання з боку Профспілки, переговори щодо укладення галузевої угоди в сфері охорони здоров'я ігноруються Міністерством охорони здоров'я України, яке наголошує на доцільності «ринкових відносин» та «свободі домовленості» між керівниками ЗОЗ та найманими працівниками в питаннях оплати праці.
Єдиною мінімальною гарантією в оплаті праці для працівників комунальних некомерційних підприємств галузі залишається визначений законом розмір мінімальної заробітної плати (довідково - 2019 року це 4173 грн). А найпоширенішим засобом заохочення та диференціації в оплаті праці у реорганізованих в комунальні підприємства закладах стає преміювання працівників, що здійснюється на умовах, затверджуваних роботодавцями. Такий підхід дуже часто не враховує рівня освіти і кваліфікації, продуктивності праці, особливостей умов виконуваної роботи, її складності, навантаження працівників та призводить до «зрівнялівки» в оплаті праці лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та подекуди технічних службовців, або ж до встановлення непропорційних розмірів оплати праці різних категорій працівників, наприклад адміністративного та лікарського персоналу. Крім того, положення про преміювання, що не є складовою діючого на підприємстві колективного договору, може в будь-який час бути змінено або скасовано одноосібним рішенням роботодавця.
За таких умов особливого значення в регулюванні умов оплати праці у закладі охорони здоров'я набуває колективний договір між профспілковою організацією та роботодавцем, яким регулюються виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, а також контроль за неухильним додержанням його положень сторонами.
Тому президія Профспілки у рішенні від 26 березня 2019 року № ПР7-17-1 визначила першочерговим завданням укладення нової Галузевої угоди і зобов’язала голів первинних профспілкових організацій до укладення Галузевої угоди домагатися збереження встановлених для працівників бюджетних установ умов праці та її оплати у якості мінімальних гарантій, зокрема доплат за роботу в шкідливих умовах, додержання законодавства про охорону праці - забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, виконання вимог постанов КМ України від 11.05.2011 № 524, від 20.03.2013 № 174, від 27.03.2013 № 199.