22 січня 2019 р.

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ, ПОДАТКИ, ШТРАФИ - 2019


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ, ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ, ПСП, РОЗМІРИ ПДФО, ЄСВ ТА ІНШИХ ПОДАТКІВ, А ТАКОЖ ШТРАФНІ САНКЦІЇЇ
У 2019 РОЦІ

ЗАРПЛАТНІ ГАРАНТІЇ

Соціальна гарантія
Розмір, грн
Мінімальна заробітна плата
4173 (місячна);
25,13 (погодинна)
Мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки)
1921
Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду ЄТС
1921

До відома: мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка), який можна зазначати в штатному розписі у 2019 році — 1921 грн. Тобто розмір не може бути меншим за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня календарного року (ст. 6 Закону про оплату праці)..

ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА

Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС) розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298), встановлений на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року — 1921,00 грн.

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА (МЗП)

у місячному розмірі – 4 173 грн;
у погодинному розмірі − 25,13 грн.

Тобто з 1 січня 2019 року роботодавцем заробітна плата не може нараховуватися жодному найманому працівнику менше ніж 4 173 грн за відпрацьований повний місяць.

До відома: зміна МЗП викликає зміну: розмірів ЄСВ, розмір «добових» у відрядженні по Україні, розміри штрафів за порушення законодавства про працю, обмеження щодо «декретних», податок не нерухомість та ще понад 10 ставок, лімітів, обмежень.

15 січня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА станом на 10.01.2019


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області


ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
станом на 10.01.2019

ПРОФСПІЛКА

13 грудня 2018 року відбулося засідання Президії Профспілки працівників охорони здоров’я України. У ході засідання розглядалися актуальні питання реформування системи охорони здоров’я, укладання колективних договорів, що є запорукою ефективного захисту трудових прав працівників. Члени Президії мали можливість поставити питання начальнику Управління координації центрів реформ Міністерства охорони здоров'я України Тетяні Орабіній. Окремим питанням було розглянуто напрацювання консолідованої позиції та спільних дій щодо участі у колективних переговорах з укладення Галузевої угоди, реалізації та контролю за її виконанням.

Президія Професійної спілки працівників охорони здоров’я України відмічає, що неналежне фінансування системи охорони здоров’я, неузгоджене нормативно-правове забезпечення реформи, відсутність соціального діалогу погіршують стан забезпечення трудових прав та гарантій працівників в процесі трансформації медичної галузі.
Рівень гарантій та трудових прав працівників комунальних некомерційних підприємств зазнає значних обмежень через позбавлення низки гарантій  та пільг, встановлених для медичних працівників бюджетних установ. Залишається неврегульованим питання оплати праці працівників комунальних некомерційних підприємств. Внаслідок відсутності нормативів навантаження в галузі зростає інтенсифікація праці медичного персоналу. Подальше збереження низького рівня заробітної плати та соціального захисту працівників, особливо на вторинному, третинному рівнях надання медичної допомоги обумовлює стрімкий відтік висококваліфікованих фахівців та поглиблення кадрового дефіциту в галузі.
Профспілка вживає всіх передбачених законодавством заходів для захисту трудових прав спілчан. Направлялися звернення, заяви та вимоги до  Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, ініційований колективний трудовий спір між Профспілкою та Кабінетом Міністрів України. Профспілка вдавалася до масових акцій – участі у Всеукраїнській акції протесту профспілок 17 жовтня 2018 року. Профспілкою направлені листи керівникам органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій, керівникам комунальних закладів охорони здоров’я з вимогами дотримання трудового законодавства під час реорганізації закладів охорони здоров’я – бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (КНП).