10 жовтня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ станом на 07.10.2019 р.


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області


ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
станом на 07.10.2019

ПРОФСПІЛКА

5 вересня відбулось засідання президії ЦК Профспілки. Серед основних питань - стан оплати праці працівників галузі та дії Профспілки. Відмічається, зокрема, що систематичне недофінансування охорони здоров’я (у 2019 році  передбачено суму, еквівалентну 3,2 % валового внутрішнього продукту (ВВП) негативно впливає на стан матеріального забезпечення медичних працівників, традиційно залишаючи їх на останніх позиціях розміру заробітної плати серед працівників інших галузей економіки.
Небажання попереднього Уряду вдосконалити Єдину тарифну сітку в бюджетній сфері, ігнорування колишнім керівництвом МОЗ України нагальних  питань, спрямованих на  збереження гарантій та унормування умов в оплаті праці працівників комунальних некомерційних підприємств, призвели до  кризової ситуації в оплаті праці працівників галузі.
Середній рівень заробітної плати в охороні здоров’я за липень 2019 року склав 7 341 грн., в той час як  в освіті – 8 439 грн., в економіці – 10 971 грн., у промисловості – 12 239 грн., що нижче на 15%,  49,4%   та 66,7% відповідно. Питома вага працівників у сфері охорони здоров’я, які отримують заробітну плату меншу за розмір середньої заробітної плати у галузі становить  65,5 %, в тому числі 35,6% менше фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу,  10,5% - менше  мінімальної заробітної плати.
Аналогічні показники країн Європи мають іншу тенденцію: працівники, які виробляють суспільні блага й оплачуються з бюджету, як правило, отримують більш високу заробітну плату, ніж працівники не бюджетного сектора. І лише в східноєвропейських країнах із перехідною економікою розбіжності в оплаті праці таких працівників або відсутні (Болгарія, Естонія), або незначні (Польща - від 7% до 10%).