19 серпня 2017 р.

Як з'ясовується, ще не все "оптимізовано"!

У МОЗ вважають, що лікарські бригади "швидкої допомоги" є розкішшю, тому пропонують замінити їх бригадами парамедиків. На екстрений виклик, вважають у міністерстві - можуть приїздити два парамедики і водій, або взагалі лише парамедик і водій, який має навички надання першої допомоги. Також у МОЗ пропонують навчити поліцейських і пожежників надавати  екстрену допомогу і дозволити їм це робити в разі потреби. Ці пропозиції спричинили хвилю обурення серед медиків - мовляв, Україні просто нав'язують чужі стандарти без огляду на потреби суспільства.
На жаль, ігноруючи законодавство, МОЗ направило проект  до Кабміну - пропонуємо ознайомтесь з проектом постанови КМУ “Про внесення змін до Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги” та кваліфікаційними вимогами до парамедиків -


ПРОЕКТКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА


Про внесення змін до Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Унести до Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114 (Офіційний вісник України, 2012 р., ст. 737), зміни, що додаються.

2. Встановити перехідний період тривалістю в п’ять років з дня набрання чинності цією постановою для приведення у відповідність до положення цієї постанови функціонування лікарських та фельдшерських бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги медичної допомоги, що відповідає вимогам, чинним до набрання чинності цією постановою.Прем'єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від _____________ № _____________

ЗМІНИ,
що вносяться до Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги

1. У пункті 3 слово «відділення» виключити.
2. Пункт 5 викласти у такій редакції:
«До складу бригади екстреної медичної допомоги входять два парамедика та екстрений медичний технік. Керівником бригади є один із парамедиків, кваліфікаційна категорія якого вища».
3. Пункти 6, 7, виключити.
У зв’язку з цим пункти 8 – 18 вважати відповідно пунктами 6 – 16.
4. Пункт 8 виключити.
У зв’язку з цим пункти 9 – 16 вважати відповідно пунктами 8 – 15.
5. Пункт 8 доповнити новим реченням такого змісту:
«Вимоги до стану здоров’я затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.».
6. У пункті 10 та підпункті 8 пункту 13 слова «виробів медичного призначення» замінити словами «медичних виробів».
7. У пункті 11 слова «спеціальним робочим одягом» замінити словами «форменим одягом».
8. У підпункті 2 пункту 12 слово «перевезення» замінити словом «транспортування».
9. Підпункт 10 пункту 13 викласти у такій редакції:
«взаємодію з диспетчером центру, підрозділами екстреної (швидкої) допомоги населенню, а саме: підрозділами аварійно-рятувальних та аварійних служб, правоохоронних органів, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інших закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги тощо, які працюють у цілодобовому режимі, оснащені необхідними технічними засобами та надають екстрену допомогу населенню;».
10. У пункті 14:
1) у підпункті 2 слова «кваліфікована чи спеціалізована екстрена медична допомога» замінити словами «екстрена медична допомога»;
2) у підпункті 4 слово «станції» замінити словом «центру».
11. Підпункт 1 пункту 15 викласти у такій редакції:
«дотримуватися правил особистої та громадської безпеки i правил охорони праці;».ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги»


Зміст положення (норми) чинного акта законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

1. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - бригада) є структурною одиницею центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - центр) або станції екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - станція), яка надає екстрену медичну допомогу людині, що перебуває у невідкладному стані, безпосередньо на місці події та під час перевезення такої людини до закладу охорони здоров’я.
1. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - бригада) є структурною одиницею центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - центр) або станції екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - станція), яка надає екстрену медичну допомогу людині, що перебуває у невідкладному стані, безпосередньо на місці події та під час перевезення такої людини до закладу охорони здоров’я.
2. Бригада у своїй роботі керується законодавством, посадовими інструкціями, нормативними і методичними документами МОЗ, наказами і розпорядженнями керівника центру, головного лікаря станції та цим Типовим положенням.
2. Бригада у своїй роботі керується законодавством, посадовими інструкціями, нормативними і методичними документами МОЗ, наказами і розпорядженнями керівника центру, головного лікаря станції та цим Типовим положенням.

3. Бригади утворюються та ліквідуються за рішенням керівника центру згідно із законодавством. Місцем розташування бригади можуть бути станції, підстанції, відділення, пункти постійного або тимчасового базування центру.
3. Бригади утворюються та ліквідуються за рішенням керівника центру згідно із законодавством. Місцем розташування бригади можуть бути станції, підстанції, відділення, пункти постійного або тимчасового базування центру.
4. Розрахунок кількості бригад проводиться відповідно до нормативів, затверджених МОЗ.
4. Розрахунок кількості бригад проводиться відповідно до нормативів, затверджених МОЗ.
5. За своїм складом бригади поділяються на лікарські та фельдшерські.
5. До складу бригади екстреної медичної допомоги входять два парамедика та екстрений медичний технік. Керівником бригади є один із парамедиків, кваліфікаційна категорія якого вища.

6. До складу лікарської бригади входять лікар, фельдшер, медична сестра, водій. Керівником бригади є лікар.
6. До складу лікарської бригади входять лікар, фельдшер, медична сестра, водій. Керівником бригади є лікар.

7. До складу фельдшерської бригади входять фельдшер, медична сестра, водій. Керівником бригади є фельдшер.
7. До складу фельдшерської бригади входять фельдшер, медична сестра, водій. Керівником бригади є фельдшер.
8. Керівникові бригади підпорядковуються всі її працівники. Керівник бригади несе персональну відповідальність за її роботу.
6. Керівникові бригади підпорядковуються всі її працівники. Керівник бригади несе персональну відповідальність за її роботу.

9. Бригада зобов’язана негайно після надходження від диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру розпорядження виїхати на місце події та прибути до нього згідно з установленим нормативом.
7. Бригада зобов’язана негайно після надходження від диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру розпорядження виїхати на місце події та прибути до нього згідно з установленим нормативом.

10. У разі потреби за рішенням керівника центру можуть утворюватися з числа лікарських бригад спеціалізовані лікарські бригади за спеціалізацією психіатрія, кардіологія, неврологія, педіатрія, неонатологія тощо.
Якщо положенням про заклад охорони здоров’я, затвердженим у встановленому законодавством порядку, передбачена наявність спеціалізованих лікарських бригад, виконання такими бригадами розпоряджень оперативно-диспетчерської служби центру є обов’язковим незалежно від місця їх базування.
10. У разі потреби за рішенням керівника центру можуть утворюватися з числа лікарських бригад спеціалізовані лікарські бригади за спеціалізацією психіатрія, кардіологія, неврологія, педіатрія, неонатологія тощо.
Якщо положенням про заклад охорони здоров’я, затвердженим у встановленому законодавством порядку, передбачена наявність спеціалізованих лікарських бригад, виконання такими бригадами розпоряджень оперативно-диспетчерської служби центру є обов’язковим незалежно від місця їх базування.

11. Працівники бригад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до посади та за станом здоров’я бути придатними до роботи в екстремальних умовах.
8. Працівники бригад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до посади та за станом здоров’я бути придатними до роботи в екстремальних умовах. Вимоги до стану здоров’я затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.
12. Бригада забезпечується спеціалізованим санітарним транспортним засобом, який за своїми технічними та медичними показниками повинен відповідати вимогам національних стандартів.
9. Бригада забезпечується спеціалізованим санітарним транспортним засобом, який за своїми технічними та медичними показниками повинен відповідати вимогам національних стандартів.

13. Перелік, кількість лікарських засобів та виробів медичного призначення, якими забезпечується бригада, повинні відповідати табелям оснащення, затвердженим МОЗ.
10. Перелік, кількість лікарських засобів та медичних виробів, якими забезпечується бригада, повинні відповідати табелям оснащення, затвердженим МОЗ.

14. Члени бригади забезпечуються спеціальним робочим одягом та взуттям. На випадок роботи у несприятливих або шкідливих умовах члени бригади забезпечуються спеціальним захисним одягом та засобами індивідуального захисту.
11. Члени бригади забезпечуються форменим одягом та взуттям. На випадок роботи у несприятливих або шкідливих умовах члени бригади забезпечуються форменим одягом та засобами індивідуального захисту.

15. Основними завданнями бригади є:
1) надання екстреної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим на догоспітальному етапі та під час їх госпіталізації до профільних закладів охорони здоров’я;
2) перевезення пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу, до стаціонарних закладів охорони здоров’я за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру;
3) участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Бригада може бути залучена лише до виконання завдань, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги.
12. Основними завданнями бригади є:
1) надання екстреної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим на догоспітальному етапі та під час їх госпіталізації до профільних закладів охорони здоров’я;
2) транспортування пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу, до стаціонарних закладів охорони здоров’я за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру;
3) участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Бригада може бути залучена лише до виконання завдань, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги.

16. Відповідно до покладених на неї завдань бригада забезпечує:
1) перебування у режимі готовності (очікування) до виконання розпоряджень оперативно-диспетчерської служби центру;
2) прибуття до місця події за викликом відповідно до встановленого нормативу, обстеження та надання екстреної медичної допомоги постраждалим, які потребують такої допомоги;
3) транспортування пацієнтів, рішення про госпіталізацію яких прийнято керівником бригади, до закладів охорони здоров’я, що визначені диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру;
4) перевезення за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу під час транспортування, до закладів охорони здоров’я;
5) інформування диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру про етапність виконання завдання за викликом;
6) оперативне інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру, старшого оперативного чергового оперативно-диспетчерської служби центру, керівника центру або станції;
7) ведення затвердженої медичної статистичної облікової документації та звітування про виконану роботу;
8) звітування про використання лікарських, наркотичних та психотропних засобів, виробів медичного призначення, поповнення їх кількості та обмін;
9) організацію медичного сортування постраждалих, залучення додаткових бригад до надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайної ситуації з великою кількістю жертв;
10) дотримання вимог санітарно-гігієнічного і протиепідемічного законодавства, правил з охорони праці та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку центру, станції, трудової та виробничої дисципліни, посадових і спеціальних інструкцій, вимог медичної етики і деонтології, збереження медичної таємниці, правил індивідуального захисту;
11) взаємодію з диспетчером центру, іншими бригадами, працівниками закладів охорони здоров’я, поліцейськими, особовим складом пожежних підрозділів та аварійно-рятувальних служб;
{Підпункт 11 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 161 від 22.03.2017}
12) письмове інформування пацієнта або його родичів про надану йому медичну допомогу;
13) приймання та передачу черговій зміні обладнання та інших матеріальних цінностей.
13. Відповідно до покладених на неї завдань бригада забезпечує:
1) перебування у режимі готовності (очікування) до виконання розпоряджень оперативно-диспетчерської служби центру;
2) прибуття до місця події за викликом відповідно до встановленого нормативу, обстеження та надання екстреної медичної допомоги постраждалим, які потребують такої допомоги;
3) транспортування пацієнтів, рішення про госпіталізацію яких прийнято керівником бригади, до закладів охорони здоров’я, що визначені диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру;
4) перевезення за розпорядженням диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу під час транспортування, до закладів охорони здоров’я;
4) інформування диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру про етапність виконання завдання за викликом;
5) оперативне інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру, старшого оперативного чергового оперативно-диспетчерської служби центру, керівника центру або станції;
6) ведення затвердженої медичної статистичної облікової документації та звітування про виконану роботу;
7) звітування про використання лікарських, наркотичних та психотропних засобів, медичних виробів, поповнення їх кількості та обмін;
8) організацію медичного сортування постраждалих, залучення додаткових бригад до надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайної ситуації з великою кількістю жертв;
9) дотримання вимог санітарно-гігієнічного і протиепідемічного законодавства, правил з охорони праці та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку центру, станції, трудової та виробничої дисципліни, посадових і спеціальних інструкцій, вимог медичної етики і деонтології, збереження медичної таємниці, правил індивідуального захисту;
10) взаємодію з диспетчером центру, підрозділами екстреної допомоги населенню, а саме: підрозділами аварійно-рятувальних та аварійних служб, правоохоронних органів, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інших закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги тощо, які працюють у цілодобовому режимі, оснащені необхідними технічними засобами та надають екстрену допомогу населенню;
{Підпункт 11 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 161 від 22.03.2017}
11) письмове інформування пацієнта або його родичів про надану йому медичну допомогу;
12) приймання та передачу черговій зміні обладнання та інших матеріальних цінностей
17. Бригада має право:
1) інформувати диспетчера центру про наявність великої кількості постраждалих на місці події та викликати на допомогу додаткові бригади;
2) госпіталізувати пацієнта у разі раптового виникнення загрози його життю та здоров’ю до найближчого до місця події закладу охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, визначеного диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру, в якому йому може бути надана кваліфікована чи спеціалізована екстрена медична допомога;
3) отримувати консультацію від старшого лікаря оперативно-диспетчерської служби центру з медичних питань щодо послідовності дій під час надання екстреної медичної допомоги пацієнтам;
4) вносити керівництву станції пропозиції щодо підвищення рівня організації роботи та ефективності надання екстреної медичної допомоги.

14. Бригада має право:
1) інформувати диспетчера центру про наявність великої кількості постраждалих на місці події та викликати на допомогу додаткові бригади;
2) госпіталізувати пацієнта у разі раптового виникнення загрози його життю та здоров’ю до найближчого до місця події закладу охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форми власності, визначеного диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру, в якому йому може бути надана кваліфікована чи спеціалізована екстрена медична допомога;
3) отримувати консультацію від старшого лікаря оперативно-диспетчерської служби центру з медичних питань щодо послідовності дій під час надання екстреної медичної допомоги пацієнтам;
4) вносити керівництву центру пропозиції щодо підвищення рівня організації роботи та ефективності надання екстреної медичної допомоги.

18. Працівники бригади зобов’язані:
1) забезпечувати індивідуальний захист кожного працівника бригади під час роботи у небезпечних та шкідливих умовах;
2) систематично підвищувати свій професійний рівень;
3) забезпечувати збереження лікарської таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
15. Працівники бригади зобов’язані:
1) дотримуватися правил особистої та громадської безпеки i правил охорони праці;
2) систематично підвищувати свій професійний рівень;
3) забезпечувати збереження лікарської таємниці, інформації про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

19. Працівники бригади несуть відповідальність за:
1) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, визначених законодавством про охорону здоров’я та цим Типовим положенням;
2) правопорушення, вчинені у процесі трудової діяльності в межах, визначених трудовим, адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством;
3) неналежне збереження (втрату), псування матеріальних цінностей центру, станції, якщо втрата чи псування виникли з вини працівників бригади;
4) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки;
5) розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання службових обов’язків.

16. Працівники бригади несуть відповідальність за:
1) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, визначених законодавством про охорону здоров’я та цим Типовим положенням;
2) правопорушення, вчинені у процесі трудової діяльності в межах, визначених трудовим, адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством;
3) неналежне збереження (втрату), псування матеріальних цінностей центру, станції, якщо втрата чи псування виникли з вини працівників бригади;
4) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки;
5) розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання службових обов’язків.
Заступник начальника
Управління екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф                                       Олена ПОЛУПАН
_11__ _серпня__ 2017 року