25 квітня 2017 р.

Чергування працівників, які мають групу інвалідності
Питання: чи можна залучати до чергувань по лікарні працівників, які мають групу інвалідності ?
Відповідь: можна, якщо це не суперечить медичним рекомендаціям, наданими МСЕК.

Пояснимо: законодавство України у сфері охорони праці дає інвалідам додаткові гарантії, зокрема, в умовах організації праці. Наприклад, для інвалідів 2-ї групи роботодавець повинен враховувати наступні гарантії:
1) встановлення на прохання інваліда неповного робочого дня або неповного робочого тижня (ст. 172 КЗпП);
2) створення пільгових умов праці для інваліда з урахуванням медичних рекомендацій (ст. 172 КЗпП);
3) право на річну відпустку в 30 календарних днів (ст. 6 Закону про відпустки);
4) право взяти річну відпустку до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи (ст. 10 Закону про відпустки);
5) надання річної відпустки інваліду у зручний для нього час (ст. 10 Закону про відпустки);
6) надання відпустки без збереження заробітної плати інваліду 2-ї групи за його бажанням до 60 календарних днів на рік.
Для надання гарантій працівнику-інваліду, він повинен пред'явити хоча б один з документів, що підтверджують інвалідність:
- довідку про встановлення групи інвалідності, видану медико-соціальною експертною комісією (спеціальне експертне підрозділ МОЗ, що визначає статус інваліда);
- індивідуальну програму реабілітації, яка має виконуватися для виконання роботодавцем (також затверджену МСЕК).
Слід нагадати, що надання зазначених документів - право працівника, а не обов'язок. Якщо працівник не подав документи, що підтверджують інвалідність, пільги і гарантії, передбачені законом, йому не надаються.
Також, якщо працівник пред'явив лише довідку, роботодавець не може змусити інваліда пред'явити індивідуальну реабілітаційну програму, оскільки законодавством такий обов'язок для працівника-інваліда не передбачений. Власне, для роботодавця індивідуальна програма реабілітації накладає тільки обмеження.
У разі втрати інвалідом професійної працездатності МСЕК відправляє роботодавцеві виписку з акту огляду комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках і необхідності в наданні додаткових видів допомоги (п. 24 Положення про медико-соціальну експертизу).
Зазначені документи інвалід може пред'явити при прийомі на роботу, копії залишаються у роботодавця. На підставі даних документів роботодавець організовує трудовий розпорядок дня інваліда.
Відповідно, загальнообов'язкового скорочення робочого дня або заборони чергувати по лікарні для працівників з інвалідністю не встановлено - необхідно керуватися індивідуальною програмою і висновками МСЕК, які - за бажання - надасть працівник.
Документально відобразити конкретні умови праці (неповний робочий день, обмеження на певні обов'язки і ін.) потрібно в трудовому договорі і в наказі про організацію робочого місця інваліда.
Підсумуємо: ст. 172 КзпП (яка відсилає до ст. 55 і 63 КЗпП) не допускає залучення інвалідів до надурочної та нічної роботи, якщо це суперечить медичним рекомендаціям, наданими МСЕК.
березень 2017 року