10 липня 2017 р.

Як змінювати відмітки в табелі робочого часу?Питання: працівниця була відсутньою на робочому місці майже два місяці, але повідомила про хворобу лише нещодавно і надала лікарняний лист з відміткою до роботи та довідку по догляду за хворою дитиною.  Як змінити відмітки в табелі ?
Відповідь: підготувати скоригований табель з відмітками ТН («26») на дні непрацездатності та НН («27») – на дні довідки - неоплачувана тимчасова непрацездатність.

Пояснимо: якщо на момент оформлення табелю працівнику, відповідальному за його оформлення, було відомо, що якийсь працівник організації захворів, але листок непрацездатності ще не було надано, позначати відсутність працівника як оплачувану тимчасову непрацездатність немає підстав. У такому разі у табелі необхідно зробити позначку «НЗ» («Неявки з нез’ясованих причин»), що буде підставою для ненарахування заробітної плати за час відсутності працівника. Після подання працівником листка непрацездатності необхідно оформити скоригований табель за місяць, в який працівник хворів.
Наказом Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489 затверджено рекомендовану форму табелю обліку використання робочого часу (типова форма № П-5), яку може бути доповнено іншими показниками, з урахуванням специфіки роботи закладу чи установи, а також наведено умовні позначення (буквені та цифрові).
«ТН» («26») — так зазначають оплачувану тимчасову непрацездатність (підтверджується листком непрацездатності, оформленим належним чином); «НН» («27») — так відображають неоплачувану тимчасову непрацездатність у випадках, передбачених законодавством (підтверджується довідками лікувальних установ).