15 січня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА станом на 10.01.2019


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області


ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
станом на 10.01.2019

ПРОФСПІЛКА

13 грудня 2018 року відбулося засідання Президії Профспілки працівників охорони здоров’я України. У ході засідання розглядалися актуальні питання реформування системи охорони здоров’я, укладання колективних договорів, що є запорукою ефективного захисту трудових прав працівників. Члени Президії мали можливість поставити питання начальнику Управління координації центрів реформ Міністерства охорони здоров'я України Тетяні Орабіній. Окремим питанням було розглянуто напрацювання консолідованої позиції та спільних дій щодо участі у колективних переговорах з укладення Галузевої угоди, реалізації та контролю за її виконанням.

Президія Професійної спілки працівників охорони здоров’я України відмічає, що неналежне фінансування системи охорони здоров’я, неузгоджене нормативно-правове забезпечення реформи, відсутність соціального діалогу погіршують стан забезпечення трудових прав та гарантій працівників в процесі трансформації медичної галузі.
Рівень гарантій та трудових прав працівників комунальних некомерційних підприємств зазнає значних обмежень через позбавлення низки гарантій  та пільг, встановлених для медичних працівників бюджетних установ. Залишається неврегульованим питання оплати праці працівників комунальних некомерційних підприємств. Внаслідок відсутності нормативів навантаження в галузі зростає інтенсифікація праці медичного персоналу. Подальше збереження низького рівня заробітної плати та соціального захисту працівників, особливо на вторинному, третинному рівнях надання медичної допомоги обумовлює стрімкий відтік висококваліфікованих фахівців та поглиблення кадрового дефіциту в галузі.
Профспілка вживає всіх передбачених законодавством заходів для захисту трудових прав спілчан. Направлялися звернення, заяви та вимоги до  Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, ініційований колективний трудовий спір між Профспілкою та Кабінетом Міністрів України. Профспілка вдавалася до масових акцій – участі у Всеукраїнській акції протесту профспілок 17 жовтня 2018 року. Профспілкою направлені листи керівникам органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій, керівникам комунальних закладів охорони здоров’я з вимогами дотримання трудового законодавства під час реорганізації закладів охорони здоров’я – бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (КНП).

Минулого року Профспілка зосереджувала свою діяльність на вирішенні питання погашення заборгованості із заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, що фінансуються із місцевих бюджетів;  пошуку шляхів збереження існуючих гарантій в оплаті праці, зокрема надбавок за вислугу років, тривалість безперервної роботи, допомоги на оздоровлення під час одержання щорічної відпустки медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств; належного фінансування виконання заходів, передбачених Законом України «Про екстрену медичну допомогу», збереження лікарсько-фельдшерських бригад в системі екстреної медичної допомоги; дотримання Міністерством охорони здоров’я України вимог Законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди»,  положень Генеральної Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні в частині додержання процедури погодження проектів нормативно-правових актів, а також щодо укладення Галузевої угоди на новий строк.
Завдяки діям Профспілки вдалося погасити заборгованість із виплати заробітної плати – на вимогу Профспілки КМУ прийняв розпорядження «Про  перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених МОЗ України на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 07.11.2018 № 813-р та «Про перерозподіл та розподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених МОЗ України на 2018 рік» від 14.11.2018 № 856-р, якими перерозподілено видатки та додатково виділено кошти на загальну суму 2,3 млрд. грн. (потреба на кінець поточного року складала 1,8 млрд. грн.).
Але в той же час президія Профспілки констатує, що більша частина порушених Профспілкою питань та висунуті в рамках Всеукраїнської акції протесту профспілок 17.10.2018 року вимоги до Уряду так і не були розглянуті по суті.
МОЗ України проігнорувало протокольні доручення Віце-прем’єр-міністра України П. Розенка щодо проведення зустрічі профільних міністерств з всеукраїнськими галузевими профспілками, надані за результатами зустрічі з приводу обговорення вимог учасників Всеукраїнської акції протесту. Основні вимоги Профспілки щодо збільшення видатків на охорону здоров’я у Державному бюджеті України на 2019 рік, підвищення заробітної плати працівникам галузі також залишилися невиконаними.
За даними проведеного Профспілкою моніторингу поточного стану реорганізації закладів охорони здоров'я – бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, які надають первинну медичну допомогу, відмічається скорочення чисельності працівників КНП та одночасне підвищення рівня заробітної плати медичних працівників та спеціалістів немедичного профілю. Рівень такого підвищення коливається від 0,5 % до 152% . Профспілка звертає особливу увагу на значні загрози забезпеченню права спілчан на працю та її гідну оплату, зумовлені зміною джерел фінансування первинної ланки з 01 січня 2019 року, оскільки з нового року кошти зможуть отримати лише ті заклади охорони здоров’я, які уклали договір з Національною службою здоров'я України (таких лише на початок грудня 2018 року 538 із загальної кількості – 1 229).
Враховуючи викладене вище, Президія Професійної спілки працівників охорони здоров’я України постановила розглянути на наступному засіданні питання доцільності подальшого проведення примирних процедур, передбачених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», здійснюваних у рамках колективного трудового спору між Кабінетом Міністрів України та Профспілкою працівників охорони здоров’я України через їх низьку ефективність та проаналізувати можливості проведення страйку, як крайнього засобу захисту трудових прав та інтересів членів Профспілки.
Одночасно з цим Профспілка звертається до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. з вимогою надати доручення МОЗ України та Мінсоцполітики України забезпечити підготовку та подання на розгляд проектів нормативно-правових актів стосовно регулювання умов оплати праці, нормативів навантаження та соціального захисту працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я. Профспілка також готує звернення до голів  обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та Асоціації  органів місцевого самоврядування  про забезпечення  своєчасного фінансування закладів охорони здоров’я первинної ланки, які до 01 січня 2019 не уклали договір з Національною службою здоров'я України.

БЮДЖЕТ

До Бюджетного Кодексу внесені зміни, які набувають чинності з 01.01.2019. Ось деякі з них:
- розпорядники бюджетних коштів забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним видом відповідних послуг у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання (нова редакція ч. 3 та 4 ст. 51 БКУ).
 - видатки на програму державних гарантій медичного обслуговування населення віднесено до категорії захищених (доповнення до ч. 2 ст. 55 БКУ).
- передбачено субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, яка спрямовується на надання державної підтримки для здобуття освіти дітьми сліпими та із зниженим зором, глухими та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектра). Для цього уведено ст. 1033 БКУ.
 - продовжено на 2019 рік можливість утримувати із бюджетів сіл, селищ, міст районного значення дошкільну освіту та сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки.

1 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2019» (від 23.11.2018 №2629),  у ньому затверджені наступні розміри соціальних стандартів на 2019 рік:
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: - з 1 січня 2019 року - 1921 грн.,  - з 1 липня - 2007 грн.,  - з 1 грудня - 2102 грн.;
Мінімальна заробітна плата:· у місячному розмірі: з 1 січня - 4173 грн;· у погодинному розмірі: з 1 січня - 25,13 грн.
Аналіз новацій Державного бюджету та обласного бюджету (згідно рішення Хмельницької обласної ради від 21 грудня 2018 року №26-23/2018 «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік») буде надано у наступному листі.

РЕФОРМИ

Кабмін затвердив тарифи НСЗУ для медзакладів "первинки" на 2019 рік. Базовий тариф на оплату послуг первинної медичної допомоги залишився без змін - на 2019 рік він знову складатиме 370 грн/рік на людину. Постанову з таким змістом ухвалено на засіданні Уряду 18 грудня 2018 року (постанова КМУ від 18 грудня 2018 року №1117 «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік» набула чинності 22.12.2018).
Згідно цієї постанови - якщо кількість пацієнтів за деклараціями у лікаря первинної медичної допомоги перевищує рекомендований ліміт до 10%, обслуговування таких пацієнтів буде оплачене за тарифом 370 грн/рік на людину, без застосування вікових коефіцієнтів (враховуйте, що за статистикою Національної служби здоров'я дві третини лікарів набрали декларацій більше за обсяг оптимальної практики).
Якщо ж кількість декларацій перевищуватиме оптимальну більше ніж на 10%, то вони будуть оплачені із застосуванням понижувальних коефіцієнтів від тарифу 370 грн/рік, (вірогідно з метою економії коштів) - без застосування вікових коефіцієнтів:
від 110% + 1 декларація до 120% - коефіцієнт 0,8;
від 120% + 1 декларація до 130% - коефіцієнт 0,6;
від 130% + 1 декларація до 140% - коефіцієнт 0,4;
від 140% + 1 декларація до 150% - коефіцієнт 0,2;
від 150% + 1 декларація і всі наступні - коефіцієнт 0.
Наприклад, якщо ліміт перевищено більше ніж на 10% до тарифу 370 грн/рік на людину, застосовуватиметься коефіцієнт 0,8, якщо більше ніж на 20% - 0,6 і т. д. Якщо кількість декларацій перевищує ліміт більше ніж на 50%, оплата Національної служби здоров'я взагалі припиняється !
Нагадаємо, оптимальна кількість пацієнтів для сімейного лікаря складає 1 800, для терапевта - 2 000, а для педіатра - 900.
Медзаклади будуть отримувати оплату за договором з НСЗУ за пацієнтів, які не підписали декларації та проживають на території обслуговування медичного закладу до 1 липня 2019 року по 120 грн/рік на людину. Добре хоч, що щомісяця може здійснюватися перерахунок з урахуванням нових укладених декларацій.
Крім того, в 2019 році на медичні заклади первинної ланки не передбачається медична субвенція з державного бюджету. Це означає, що ті комунальні заклади, які не укладуть договір із Національною службою здоров'я на 2019 рік, фінансуватимуться за рахунок інших бюджетних програм у порядку, встановленому законодавством, та з інших джерел, не заборонених законодавством. Таким чином питання їх фінансування повністю перекладається на власників – місцеві громади.
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проект тарифів на амбулаторно-поліклінічну вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, які оплачуватимуться за рахунок держбюджету Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Згідно з проектом постанови уряду, розміщеним на сайті МОЗ, про порядок проведення пілотного проекту щодо реалізації державних гарантій медобслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) допомоги, вартість пілотних послуг із лабораторних досліджень, які оплачуватимуться за рахунок держбюджету, становить 29-120 грн, вартість інструментальних досліджень становить - 82-134 грн за рентгенографічні дослідження, 84-106 грн за деякі види сонографичних досліджень (УЗД), 195-1975 грн за ендоскопії та інтервенції, зокрема пункції та біопсії.
Крім того, проект пропонує встановити тариф на здійснення кількох додаткових досліджень, зокрема, 86 грн за УЗД молочної залози, 106 грн - за сонографію нижніх кінцівок з доплерографією, 109 грн - за мамографію, 259 грн - за холтерівське моніторування ЕКГ.
Проект передбачає, що за рахунок бюджетних коштів оплачуватимуться тільки медпослуги, надані за направленням лікаря первинної ланки, з яким підписано декларацію. При цьому запис про таке направлення має бути занесено до електронної системи eHealth.
У пілотному проекті зможуть взяти участь медзаклади, що мають відповідні ліцензії та уклали договір із НСЗУ. При цьому НСЗУ буде укладати договори з цього пілотного проекту з комунальними медзакладами за умови, що такі договори одночасно укладуть не менше ніж половина медзакладів, які перебувають у власності або управлінні відповідної територіальної громади.
Крім того, проект постанови передбачає, що договір НСЗУ з медзакладом полягатиме в наданні пілотних послуг щодо однієї або декількох груп; а договори на надання медпослуг для груп "лабораторні дослідження", "рентгенографія" і "сонографічні дослідження" укладатимуть лише на всі види послуг, включені до цих груп.
Проект передбачає, що НСЗУ виплачуватиме вартість наданих пілотних послуг на підставі звітів медзакладів. При цьому медичні заклади зобов'язані вести медичні записи про всі надані пілотні послуги. Медзаклад, який надає пілотну послугу, зобов'язаний забезпечити наявність і використання всіх лікарських засобів, медвиробів і витратних матеріалів, необхідних для надання цієї медпослуги відповідно до галузевих стандартів. Ці медзаклади не мають права вимагати й отримувати від пацієнтів оплату за пілотні послуги, які вони надають згідно з договором із НСЗУ.
Наприкінці 2018 року набув чинності наказ МОЗ від 19.10.2018 р. № 1881 «Про затвердження Об’єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та Змін до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги». Цей документ встановлює обсяг надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, який мають забезпечувати багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування першого та другого рівнів (далі — БЛІЛ І та ІІ рівнів), для забезпечення гарантованого своєчасного доступу населення до послуг вторинної (спеціалізованої), у тому числі екстреної, медичної допомоги належної якості в межах створених госпітальних округів з урахуванням переліку лікарських спеціальностей в БЛІЛ І та ІІ рівнів.
19 грудня у конференц-залі Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОДА відбулася остання у 2018 році колегія - проаналізували розвиток екстреної медичної допомоги в краї, реформу вторинної медичної допомоги та план основних організаційних заходів ДОЗ ОДА на 2019 рік. Заступник головного лікаря Хмельницького обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ю.Донюк повідомив, що мережа структурних підрозділів закладу складається з 3 станцій ЕМД - Кам’янець-Подільської, Хмельницької та Шепетівської. Загалом функціонує 99 бригад, з них 36 лікарських, що менше нормативної кількості. На балансі Центру знаходиться 149 санітарних автомобілів, 64 % від усіх санітарних автомобілів експлуатуються більше 10 років. За 9 місяців 2018 року за швидкою медичною допомогою звернулись близько 213 тисяч осіб, що менше, ніж у 2017 році. Зменшилась кількість необґрунтованих викликів. Амбулаторну медичну допомогу надали майже 9 тис. осіб. 30,3 % хворих були госпіталізовані. Близько третини виїздів припало на сільську місцевість.
Про реформування «вторинки» повідомила заступник директора ДОЗ Т.Косовська. Також про реформу вторинної медичної допомоги в області доповідали представники госпітальних рад Хмельницької області. Зокрема, заступник голови Хмельницької госпітальної ради О. Костюк, голова Шепетівської госпітальної ради - В.Савчук та голова Кам’янець-Подільської госпітальної ради – В.Шевчук. Заступник директора ДОЗ Т.Косовська інформувала про пріоритети вторинної медичної допомоги на 2019 рік – це дистанційні консультації лікарів первинного рівня з профільними фахівцями; забезпечення хворих на діабет препаратами інсуліну, закупівлі життєво-необхідних дороговартісних ліків і медичних виробів; старт програми «Безкоштовна діагностика». Таким чином, початок реформи спеціалізованої та госпітальної допомоги - 2019 рік, а реалізація – 2020-й, коли всі рівні медичної допомоги перейдуть на оплату за договорами з НСЗУ за послуги. Перелік медичних послуг, які оплачуватиме НСЗУ, буде міститися в програмі державних гарантій медичного обслуговування.
Також присутні на колегії обговорили план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров’я на 2019 рік та низку питань організаційного характеру.

Наказом МОЗ від 04.10.2018 № 1802 унесені  зміни до Форм звітності з питань охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378. А також ще одну форму звітності — № 10 «Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20   рік» — МОЗ затвердило наказом від 30.11.2017 № 1504. Таким чином 2019 року стало на один річний звіт менше, а ще чотири потрібно формувати по-новому. Якщо раніше за формами з наказу № 378 звітували лікувально-профілактичні заклади незалежно від підпорядкування, то з 2019 року це мають робити юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичні особи — підприємці (ФОП), які провадять господарську діяльність із медичної практики.
Що ж нового у формах звітності та інструкціях до форм звітності ? .Зміни стосуються Форми № 16, формі №17 «Звіт про медичні кадри за 20    рік», Форми № 19. Та найбільше змін МОЗ унесло у форму звітності № 20. Зокрема, у неї з’явилася нова назва — «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи — підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20    рік», змінені титульна сторінка та термін подання. Термін тепер визначає структурний підрозділ з питань охорони здоров’я. Цю форму відтепер готують не тільки державні заклади, а й ФОПи.

Уряд планує внести зміни до порядку укладення контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я - Мінсоцполітики розробило проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я".
Документ має на меті врегулювати відносин між власником закладу охорони здоров'я та керівником закладу. Зміна типової форми контракту виникає у зв'язку із прийняттям Закону №2002 та Закону №2168, якими запроваджено поділ державних та комунальних закладів охорони здоров'я на установи і підприємства та реформу системи фінансування охорони здоров'я.
Контракт керівника підприємства, на відміну від контракту керівника бюджетної установи, не буде містити прив'язки до бюджетного процесу та більшою мірою відповідає моделі фінансування, де замовником послуг виступає Національна служба здоров'я України.

4 січня 2019 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1163 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я».
У оновленій редакції розширено перелік критеріїв ризику і встановлено бальну систему оцінки ступеня ризику. Тепер при оцінці ступеня ризику від здійснення госпдіяльності крім виду медичної допомоги, строку здійснення діяльності та наявності порушень враховуватимуться також результати клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги, кількість спеціальностей за якими провадиться медична практика та кількість позапланових перевірок, проведених протягом останніх двох – п’яти років.
Наприклад, здійснення діяльності з медпрактики менше трьох років – 13 балів, виявлені порушення вимог законодавства у трьох та більше випадках клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги – 23 бали, більше п’яти спеціальностей, за якими провадиться медична практика – 13 балів і т.д.
Віднесення підприємства до одного з трьох ступенів ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за усіма критеріями :
від 41 до 100 балів – високий (перевірки не частіше одного разу на два роки);
від 21 до 40 балів – середній (перевірки не частіше одного разу на три роки);
від 0 до 20 балів – незначний (перевірки не частіше одного разу на п’ять років).


МОЗ разом з МОН ухвалили Положення, згідно з яким школярі зможуть продовжувати навчання за шкільною програмою в умовах стаціонару, планується, що у 2019 році така можливість буде в усіх обласних лікарнях.
Головні умови - бажання дитини вчитися, згода батьків і дозвіл від лікаря. Для того, щоб розпочати навчання, батьки або законні представники дитини мають написати заяву.
Навчання у лікарнях не відрізнятиметься від шкільного: учні вчитимуться за шкільною програмою, відповідатимуть і отримуватимуть оцінки, а наприкінці року проходитимуть атестацію. Тривалість занять може бути стандартною, розділеною на частини або зменшеною - залежно від стану здоров'я дітей і рекомендацій лікарів.
Дитина зможе здобувати освіту очно (відвідувати класи в лікарні чи індивідуально займатись з вчителем) чи дистанційно (через електронні засоби працювати з вчителями свого класу).
В одному шкільному класі в лікарні займатимуться від 5 до 12 учнів. Якщо дитина за станом здоров'я не може ходити до класу, але хоче навчатися і дозволяє лікар, то вчителі проводитимуть індивідуальні уроки в палатах або ж вона займатиметься з вчителями своєї школи онлайн.
Після виписки дитина отримає довідку про успішність та рівень засвоєння освітнього матеріалу. Програма передбачає, що можна отримати документ про загальну середню освіту.
Уже наступного року всі обласні лікарні підпишуть угоди про співпрацю з місцевими школами. За бажанням долучитись до програми навчання в лікарнях можуть і районні лікарні.
Керівництво медзакладу має забезпечити приміщення для класної кімнати, створити належні умови для проведення занять та визначити координатора освітнього процесу. Він організовуватиме відвідування занять, утримуватиме в належному стані приміщення, інформуватиме працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу про особливості роботи медзакладу.
Контролем якості освіти опікуватиметься директор відповідної школи. Він визначатиме координатора освітнього процесу від школи. Координатор стежитиме за наявністю підручників, освітніх ресурсів і сервісів, розкладом занять тощо.

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА.

Святкові та вихідні дні у 2019 році. Відповідно до одного з положень Генеральної угоди Уряд провів консультації з профспілками та роботодавцями і запропонував з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2019 році 1 травня - Дня праці та у 2020 році 1 січня — Нового року рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій (крім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", Держказначейства та банківських установ) для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2019 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні з:
вівторка 30 квітня на суботу 11 травня;
понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня;
вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.
Довгі вихідні випадуть на такі дати:
· з 27.04.2019 до 29.04.2019 включно (великодні вихідні - 3 дні);
· з 15.06.2019 до 17.06.2019 включно (вихідні в честь Трійці - 3 дні);
· з 28.06.2019 до 30.06.2019 включно (відпочинок на честь Дня Конституції - 3 дні);
· з 24.08.2019 до 26.08.2019 включно (відпочинок на честь Дня Незалежності України - 3 дні);
· з 12.10.2019 до 14.10.2019 включно (3 дні відпочинку, пов'язаного з Днем захисника України).
Якщо в закладах вчасно буде прийнято рішення виконати рекомендації Кабміну про перенесення робочих днів, то в кінці квітня та перед Новим роком і буде по 4 вихідних підряд.

Нагадуємо про необхідність підготовки графіка відпусток – це обов’язковий локальний нормативний акт, який визначає черговість надання оплачуваних відпусток у календарному році. Граничний термін для затвердження графіка відпусток на 2019 рік — вже минув  5 січня 2019 р. (пункт 21 Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров'я України, затверджених наказом МОЗУ від 18.12.2000  N 204-о передбачає його затвердження до 5 січня) 
Відсутність графіка відпусток означає для Державної інспекції праці «порушення інших вимог трудового законодавства». Штраф на підприємство — у розмірі мінімальної зарплати (абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП). Адміністративна відповідальність — штраф на посадову особу 510-1700 грн (ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення).
За порушення Закону про відпустки роботодавець або уповноважені ним посадові особи можуть нести дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Грубим суд може визнати порушення законодавства про працю, що поставило працівника у скрутне становище. Наприклад, ненадання відпустки; відкликання з відпустки з порушенням процедури, передбаченої статтею 12 Закону про відпустки; ненадання додаткової відпустки за роботу у шкідливих або важких умовах або з особливим характером праці, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Кримінальна відповідальність за грубе порушення законодавства про працю — штраф 34 000-51 000 грн, позбавлення права бути керівником до трьох років (ст. 172 Кримінального кодексу).

Затверджено перелік захворювань дитини, що дають право на відпустку без збереження зарплати. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки в обов'язковому порядку за бажанням працівника надається відпустка без збереження зарплати матері або іншим особам, в разі якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.
А якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.
На виконання цієї норми Уряд постановою КМУ від 27.12.2018 р. № 1162 затвердила Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлено інвалідність.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік. А заміна щорічної відпустки грошовою компенсацією є порушенням вимог діючого трудового законодавства, зокрема, ст. 80 і 83 КЗпП та ст. 24 Закону про відпустки.
На це звертає увагу Держпраці у листі від 20.09.2018 р. № 4440/4/4.1-315-18, посилаючись на ст. 45 Конституції України, якою передбачено право на відпочинок кожного працюючого. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.
Відповідно до ст. 74 КЗпП громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією (ст. 83 КЗпП та ст. 24 Закону про відпустки).
За порушення законодавства про працю передбачена відповідальність:
• для посадових осіб підприємств, установ, організацій - дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, кримінальна;
• для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - фінансова.
Тобто за порушення законодавства про відпустки адміністративна відповідальність - у вигляді штрафу від 510 до 1700 грн. на посадових осіб (ч. 1 ст. 2 КпАП). Фінансова відповідальність у розмірі мінімальної заробітної плати !

Держаудитслужба пояснила - до видатків якого бюджетного року відносити перехідну відпустку: бюджетні зобов'язання мають братися в тому періоді, в якому настає відповідна подія. Бюджетні установи мають право брати бюджетні зобов'язання та витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду. Це передбачає абз. 2 п. 5 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.
Однак, як бути із взяттям бюджетних зобов’язань з оплати часу відпустки, якщо вона розпочинається із 2 січня (наступного бюджетного року), а виплату треба здійснити наприкінці грудня поточного бюджетного року ?
Зважаючи, що виходу працівника у відпустку передують видання наказу та виплата відпускних, витрати на які передбачаються кошторисом на відповідний рік, слід вважати, що бюджетні зобов'язання мають братися в тому періоді, в якому настає відповідна подія. Відповідний висновок містить лист Держаудитслужби від 10.10.2018 р. № 25-14/497.

Чи можна звільнити у зв'язку зі скороченням штату працівника передпенсійного віку ? Відповідь ГУ Держпраці в Рівненській області: під час реорганізації (крім ліквідації) підприємства попередньо мають визначити організаційну структуру нових підприємств із зазначенням структурних підрозділів, посад і кількості працівників.
Після затвердження органами управління підприємствами наказів про організаційну структуру нових підприємств, що виникають унаслідок реорганізації, затверджують їх штатні розписи із зазначенням кількості визначених посад і штатних одиниць, необхідних підприємствам.
Щоб визначити працівників, які підпадають під скорочення, необхідно враховувати переважне право на залишення на роботі.
За рівних умов продуктивності праці й кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається категоріям працівників, зазначеним у ст. 42 КЗпП, а також іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України й колективним договором.
При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:
- працівникам, яким залишилося менше 3 років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат, відповідно до абз. 10 ч.2 ст. 42 КЗпП.

ОХОРОНА ПРАЦІ

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці нагадав про встановлену законодавством відповідальність підприємства у разі непроведення атестації робочих місць за умовами праці - адміністративну відповідальність за порушення терміну проведення атестації праці відповідно до підпункту 3 пункту 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 265 КЗпП, та, у разі заподіяння шкоди здоров'ю працівника, кримінальної відповідальності за статтею 271 Кримінального кодексу України.
Також непроведення атестації робочих місць дає право працівнику розірвати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку відповідно частини третьої статті 38 КЗпП, а також звернутися до суду згідно зі статтею 221 КЗпП України. (лист Державної служби України з питань праці від 28.09.2018 р. N 7654/4/4.5-ДП-18 додається).

Невидача молока є порушенням законодавства про працю. Держпраці дала роз'яснення щодо безоплатної видачі молока працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці у листі від 20.09.2018 р. № 7454/4/4.5-ДП-18.
Зокрема, безоплатна видача молока (або інших рівноцінних харчових продуктів) для працівників, що зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, передбачена ст. 166 КЗпП, ст. 7 Закону України "Про охорону праці".
Невидача працівникам, що зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, молока або інших рівноцінних харчових продуктів є порушенням законодавства про працю.
Відповідно до частини третьої ст. 7 Закону України "Про охорону праці" роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством, зокрема безкоштовну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів у випадках, коли концентрація хімічних речовин на робочому місці не перевищує гранично допустиму.

Управління Держпраці у Хмельницькій області повідомило, скільки підприємство повинне витрачати на охорону праці. Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем, це прямо передбачено ст. 19 Закону України "Про охорону праці".
Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.
На бюджетних підприємствах розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.
Суми витрат з охорони праці, що належать до витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується Кабінетом Міністрів України ( перелік витрат роботодавця, що належать до витрат з охорони праці, визначений постановою КМУ від 27.06.2003р. 994, і включає, зокрема, проведення атестації робочих місць; проведення навчання і перевірки знань з охорони праці; забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям або засобами індивідуального захисту відповідно до норм, передбачених законодавством, або до норм, визначених колективним договором; забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою і ін).
За невиконання нормативу витрат на охорону праці на роботодавця може бути накладено штраф у розмірі 25% від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці в звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за таких період, проте максимальний розмір стягнення не може перевищувати 5% середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік. Якщо підприємство у колдоговорі або у Положенні про охорону праці взяло на себе підвищені зобов'язання і, приміром, встановило рівень витрат на охорону праці у розмірі не 0,5%, а 1, 2, 3 чи 5% фонду оплати праці, то все одно розмір штрафу повинен розраховуватися виходячи з мінімального показника передбаченого законом (тобто 0,5% фонду оплати праці).

ЗВІТНІСТЬ і ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Підприємства з чисельністю працівників від 8 осіб зобов'язали звітувати про квоти з працевлаштування. Законом „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII внесені зміни до частини другої статті 14 Закону № 5067„Про зайнятість населення”, щодо встановлення підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб квоти у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років . Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян, про що роботодавці інформують щороку державну службу зайнятості у встановленому порядку.
Мінсоцполітики вже внесені до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2015 року №271). Змінами передбачено, що інформацію зобов'язані надавати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осіб (раніше цей обов'язок був для підприємств з чисельністю працівників від 20 осіб).  Як і раніше, звітність подається щороку не пізніше 01 лютого після звітного року.
Згідно зміненого наказу, квота - це норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону (крім осіб з інвалідністю), у розмірі:
-          5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;
-          не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років.
Вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на підприємства, установи та організації.
Цей наказ набув чинності з 08.01.2019 року.
Відповідальність роботодавця за невиконання квоти: у разі невиконання роботодавцем квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.
Також врахуйте, що відповідно до постанови Кабміну від 31.01.2007 №70, новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих. 
Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів роботодавці подають щороку до 1 березня відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані, за формою № 10-ПІ (річна).

В українське законодавство введено визначення терміну "булінг", а також шляхи протидії цьому явищу та захисту прав дітей. Відповідний Закон (проект № 8584) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" прийнято 18 грудня.
Зокрема, до Закон про освіту введено визначення булінгу як діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Також у Законі визначено механізми протидії цьому явищу. Зокрема, керівник закладу освіти має розробити, затверджити та оприлюднити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
Також запропоновано доповнити КпАП новою статтею 173-4, що встановлює відповідальність за булінг - від пятидесяти до ста НМДГ (від 850 до 1700 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.
Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу - накладення штрафу від п'ятдесяти до ста НМДГ (від 850 до 1700 грн) або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.
Крім того, освітньому омбудсмену надається право: здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, повноту та своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти; аналізувати заходи для надання соціальних і психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

ПІЛЬГИ

Порядок видачі "пакунка малюка" змінений - сім’ї, яким не надали таку допомогу в пологовому будинку, також зможуть її отримати. 27 грудня Уряд прийняв відповідну постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 12".
Постановою передбачено врахування потреби не менш ніж на 2 місяці наступного року при плануванні обсягів допомоги на поточний рік; видачу допомоги за місцем проживання/перебування новонародженої дитини не пізніше ніж через 30 днів з дня її народження; залучення до видачі допомоги «пакунок малюка» фахівця із соціальної роботи, соціального працівника, фахівця недержавної організації, до повноважень яких належить здійснення соціальної роботи з сім'ями та дітьми.
Також ГУ ДФС у Тернопільській області повідомляє, що сума одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" сім'ям, в яких народилася дитина, яку отримує платник податку за рахунок субвенцій з державного бюджету, не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та не підлягає оподаткуванню ПДФО. Звільнення від оподаткування передбачає пп. 165.1.1 ПКУ.

Нов-27 грудня 2018 року Урядом схвалено постанову про надання житлових субсидій населенню в грошовій формі - з січня 2019 року в Україні розпочнеться надання пільг і субсидій у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати..
Монетизація відбуватиметься у три етапи. Вже з 1 січня 2019 року участь у монетизації пільг і субсидій братимуть ті сім'ї, які звернуться за допомогою вперше. Субсидія від держави надходитиме на їх персональний обліковий запис в Ощадбанку. Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг та одразу інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку.
Тим сім'ям, які беруть участь у монетизації, не потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов'язковий платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через Ощадбанк сплачуватиме частину комуналки, у межах виділеної субсидії та соціальних норм, а субсидіанти доплачуватимуть другу частину рахунка.
До прикладу, домогосподарству виділена субсидія на газ, воду, електроенергію у загальному розмірі 1500 гривень. А сума всіх комунальних платежів складає 2000 гривень. 1500 субсидійних гривень Ощадбанк перерахує надавачам послуг і поінформує сім'ю субсидіанта про те, що йому залишилося доплатити за комуналку 500 грн.
З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період.
А з 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено. Після закінчення опалювального сезону - у червні - суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії. Рахунок кожному Ощадбанк відкриє автоматично, без додаткового звернення до банку.
Усім отримувачам пільг і субсидій обов'язково потрібно в травні подати заяву на монетизацію та декларацію про доходи до управління соціального захисту населення та надати дозвіл на обробку персональних даних. До Ощадбанку йти не потрібно. Процес монетизації максимально автоматизовано - основне навантаження ляже на управління соцзахисту населення, державний банк і надавачів комунальних послуг. Тим, хто звернеться за допомогою вперше у 2019 році, у травні вже документи поновлювати не потрібно.
Нагадаємо, що в проекті Державного бюджету на 2019 рік Уряд заклав на зазначені цілі 55 млрд грн. 
З листопада 2107 року також передбачено можливість отримання житлової субсидії на відшкодування витрат за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування, а також житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива.
У декларації про доходи з цього часу повинні вказуватись суми аліментів, сплачених особами, що входять до складу домогосподарства, а також членами їх сім'ї незалежно від реєстрації їх місця фактичного проживання, за умови документального підтвердження фактичної сплати. Крім того, якщо у члена домогосподарства немає доходів, тому що він знаходиться в складних життєвих обставинах із-за хвороби, або в сім'ї є працездатні алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), онкохворі (за наявності висновку ЛКК), субсидію має право призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій.

Мінфіну знову відкрили безперешкодний доступ до персональних даних українців - 27 грудня набули чинності зміни до Бюджетного кодексу, якими передбачено право Мінфіну на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
Безперешкодний доступ до персональних даних Мінфіну надали для верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Для отримання та обробки таких персональних даних Міністерство фінансів не потребує отримання на це згоди фізичних осіб, обробка та захист персональних даних здійснюються з додержанням законодавства про захист персональних даних та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.
Відповідні зміни передбачені Законом 2621-VIII. Зазначимо, що така ж сама норма була визнана неконституційною щойно в цьому році: згідно з  рішенням КСУ № 7-р/2018 у Міністерства можуть бути повноваження з отримання і обробки інформації, що містить персональні дані, тільки для досягнення легітимної мети. Але за відсутності меж дискреції щодо подальших дій з інформацією неможливий навіть мінімальний захист суб'єкта персональних даних, не забезпечена передбачуваність застосування окремих положень цієї норми.

ДО ВІДОМА.

01.01.2019 р. втратив чинність Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 р. № 1728-VIII, яким встановлювався мораторій на проведення усіх планових перевірок у попередньому, 2018 р., зокрема й аптечних закладів.
Тобто з 1 січня 2019 року не діє мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок господарської діяльності. Очікуються планові перевірки закладів охорони здоров’я про дотримання ліцензійних умов з медичної практики, обігу наркотичних засобів, у сфері лікарських засобів, які проводять МОЗ України та Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Періодичність та перелік конкретних питань заходів нагляду (контролю) залежить від ступеня ризику, до якого віднесено діяльність суб’єкта господарювання. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверд­жуються КМУ за поданням відповідного державного органу.
Щоб перевірити, чи включений заклад до плану перевірок у 2019 році, а також предмет та дату проведення перевірок на Інспекційному порталі за адресою https://inspections.gov.ua, потрібно лише ввести код ЄДРПОУ юридичної особи в певній графі. (можна скористатись  можливостями сайту https://vkursi.pro ).

Наказом Управління Держпраці у Хмельницькій області від 26.11.2018 року № 245 затверджено «План здійснення заходів державного нагляду (контролю) Управління Держпраці у Хмельницькій області на 2019 рік».  Додержання законодавства у сферах охорони праці, гігієни праці в лютому 2019 року планується перевірити у наступних закладах охорони здоров’я нашої області:
- Полонська центральна районна лікарня ім.Н.С.Говорун  - 28.01.2019 (термін - 10 днів).
- Красилівська ЦРЛ - 04.02.2019 (термін - 10 днів).
- Дунаєвецька ЦРЛ - 11.02.2019 (термін - 10 днів).
- Хмельницький обласний шкірно-венерологічний диспансер - 25.02.2019 (термін - 10 днів).
- ТОВ "Хмельницька міська перша аптека"  - 01.03.2019(термін - 10 днів).

Посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов'язані використовувати виключно уніфіковані форми актів - контролюючі органи не мають права на перевірки, якщо відсутні затверджені уніфіковані форми актів. Державна регуляторна служба України озвучила свою позицію щодо наявності повноважень у органів державного нагляду (контролю) на проведення заходів державного нагляду (контролю) й права суб'єктів господарювання не допускати їх до проведення цих заходів за відсутності затверджених уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).
Суб'єкту господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю), серед іншого, надано право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:
-          державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів;
-          органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.
Всі критерії та уніфіковані форми актів, розроблені органами державного нагляду (контролю) на підставі методик, затверджених постановами КМУ, що втратили чинність згідно з п. 2 постанови КМУ від 10.05.2018 № 342, є нечинними, оскільки вони не відповідають новим Методикам.
Виключенням з цього стануть органи ДФС, порядок проведення перевірок якими та форма акта встановлені Податковим кодексом України.
Якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю).
06.12.2018 р. Верховна Рада прийняла проект Закону України, яким фактично частково відміняється  відповідальність за порушення ведення бухобліку. 
Зупинення операцій з бюджетними коштами за допущені у 2017 - 2018 роках порушення бюджетного законодавства, визначені п. 33 і 35 ч. 1 ст. 116 БКУ, не застосовуються до учасників бюджетного процесу у зв'язку із запровадженням з 1 січня 2017 року НП(С)БО в державному секторі для складення фінзвітності та нового плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. Відповідну норму містить Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування" від 06.12.2018 р. № 2646-VIII.
Йдеться про порушення вимог щодо ведення бухобліку та складання звітності про виконання бюджетів, а також про невідповідність даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності
Також в цьому ж Законі маємо норму, за якою для здійснення внутрішнього аудиту розпорядник бюджетних коштів в особі керівника утворює самостійний структурний підрозділ внутрішнього аудиту, що є підпорядкованим і підзвітним безпосередньо такому керівнику.
До слова – це виконана Мінфіном обіцянка, але поки що Президент його ще не підписав (він отримав цей Закон для підпису 21.12.2018 року).

Оновлено методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу. Уряд установив орендну плату за державне майно в розмірі 1 грн для орендарів, які облаштовуватимуть у закладах охорони здоров'я кімнати відпочинку (сімейні кімнати) для осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі охорони здоров'я, та членам їх сімей. Відповідні зміни було внесено урядовою постановою № 1098 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу.
Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:
-                     бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету;
-                     Пенсійному фонду України та його територіальним органам;
-                     Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;
-                     Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим центрам зайнятості;
-          державним та комунальним закладам охорони здоров'я;
-          музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;
-          національним художнім колективам та концертним організаціям, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;
-          державним та комунальним телерадіоорганізаціям;
-          редакціям державних і комунальних періодичних видань, періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, закладами освіти, трудовими і журналістськими колективами, підприємствам зв'язку, що їх розповсюджують;
-                     Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;
-                     юридичним та фізичним особам для облаштування у закладах охорони здоров'я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб);
-                     асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;
-                     особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.

У Сімейних Кімнатах Рональда МакДональда українські родини, слідом за родинами в 64 інших країнах світу, отримають змогу відпочити, поїсти, набратися сил, приділити час спілкуванню та грі з дитиною. https://rmhc.org.ua/simejni-kimnati-v-ukraini/ Обираючи лікарню для партнерства, Фундація орієнтується в першу чергу на ті заклади, які приймають на лікування багато дітей з усієї України й відчувають найгострішу потребу в облаштуванні Сімейних Кімнат, а також готові надати відповідне приміщення і прозоро співпрацювати з Фундацією.
Створення Сімейних Кімнат Рональда МакДональда в українських лікарнях підтримує Міністерство охорони здоров’я України. Адже це допомагає втілювати в життя принципи сімейно-орієнтованої медицини, яка передбачає залучення всієї сім’ї до процесу лікування і догляду за дитиною в лікарні.
В Україні вже функціонують дві Сімейні Кімнати – у Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» та у Вінницькій обласній дитячій лікарні. До кінця 2018 року Фундація має намір відкрити Кімнати у Київському «Охматдиті».
Якщо ви – керівник дитячої лікарні і бажаєте, щоб у ній з’явилися Сімейні Кімнати Рональда МакДональда, будь ласка, заповніть форму.

За повідомленням Фонду держмайна- розроблено новий законопроект про оренду держмайна. Замість неефективного механізму індексації орендної плати, кожні три роки здійснюватиметься обов'язкова оцінка об’єкта оренди. Основні положення проекту закону:
-          вся оренда проходитиме через електронні аукціони;
-          процес передачі об'єкта оренди скоротиться з 143 до 43 днів;
-          вводиться спрощена процедура укладання договору, без додаткових запитів і дозволів;
-          замість неефективного механізму індексації орендної плати, кожні три роки здійснюватиметься обов'язкова оцінка об'єкта оренди;
-          запроваджується гарантійний внесок, який не повертається переможцю, тож зривати аукціон недобросовісним учасникам стане дорого;
-          встановлюється повна заборона оренди юридичним і фізичним особам, пов'язаним з країною-агресором Російською Федерацією.

Уряд 27 грудня 2018 року затвердив розпорядження № 1063-р про Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Воно займатиметься акредитацією закладів освіти та освітніх програм, спеціалізованих вчених рад та атестацією наукових кадрів. До складу Агентства увійшли 22 члени, що раніше були обрані конкурсною комісією під час відкритого конкурсу. Вони представляють державні ЗВО - 8 членів, приватні та комунальні виші - по 1, студентів - 2, роботодавців - 3, НАН - 2, галузеві академії - по 1 від Національної академії педагогічних наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії мистецтв, Національної академії правничих наук.
НАЗЯВО візьме на себе більшу частину регуляторних і контрольних функцій із забезпечення якості вищої освіти. Це, наприклад, акредитація закладів освіти та освітніх програм, спеціалізованих вчених рад, атестація наукових кадрів тощо. Далі його члени мають обрати голову та заступників Агентства, після чого формуватиметься Секретаріат, визначатимуться пріоритетні напрями роботи.
Уряд постановою № 1130 від 27 грудня 2018 року також ухвалив важливі зміни до Статуту Агентства, надавши йому більшу автономність, уточнивши низку процедур та прибравши певні корупційні ризики. Так, змінено статус керівника Секретаріату - відтепер він призначатиметься Головою Агентства на підставі рішення НАЗЯВО. Раніше ж його кандидатуру мав затверджувати Уряд за поданням Міністра освіти і науки.

Для працівників органів ДВС установили зразки форменого одягу - держвиконавців можна впізнати за нашивкою arma justitiae з латинської "знаряддя правосуддя"). Мін'юст затвердив зразки, знаки розрізнення та правила носіння форменого одягу працівників органів ДВС.
Відповідний наказ від 4 грудня 2018 року № 3798/5 був зареєстрований у Мін'юсті і набрав чинності 11 грудня. Правилами носіння форменого одягу визначено, що носіння форменого одягу працівниками органів ДВС під час проведення виконавчих дій обов'язкове. Якщо працівників органів ДВС не забезпечили форменим одягом, їм дозволяється виконувати посадові обов'язки у цивільному одязі, при цьому компенсація за неотриманий одяг не виплачується. Після звільнення з органів ДВС особа втрачає право на носіння форменого одягу.

З 1 січня платник податків, що ліквідується, повинен передати усю первинку в архів. До архіву платник, що ліквідується, передає первинні документи за період діяльності не менш як 1095 днів. У разі ліквідації платника податків первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінзвітність, інших документів за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ), що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.
Таке нововведення запрацює з 1 січня 2019 року завдяки Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII.
Нагадаємо, що платники податків зобов'язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом не менш як 1095 днів (2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ) з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання - з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності.

Військкомати перейменують в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Відповідна заміна відбудеться у всіх кодексах та відповідних законах. Верховна Рада на ранковому засіданні 18 грудня прийняла за основу законопроект № 9285 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів.
Змінами в Закон «Про оборону України» пропонується включити до органів військового управління територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та визначити,  що вони забезпечують комплектування особовим складом Збройних Сил та інших законних  військових формувань, виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, адміністрування та ведення бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.
Тобто, заплановано реформування системи військових комісаріатів шляхом створення на їх базі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.Відповідно, у всіх кодексах та законах терміни «військові комісаріати» замінять на «територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» з відповідними функціями.

21 грудня в Україні запрацював електронний кабінет водія - водії можуть зайти у свій е-кабінет та з комфортом користуватися низкою послуг, переведених у зручний онлайн-формат.
Відтепер водії можуть зайти у свій е-Кабінет, обравши зручний для себе порядок електронної ідентифікації, та з комфортом користуватися низкою послуг, переведених у зручний онлайн-формат.
Приміром, громадянин може:
- переглянути інформацію про свої посвідчення водія (національне та міжнародне);
- дізнатися всю актуальну інформацію про свої транспортні засоби (технічні характеристики, право власності, історії авто);
- перевірити, чи накладені обтяження на ТЗ;
- оперативно одержати повну інформацію про адмінпорушення.
Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі у розділі "Електронні послуги". Доступ до е-Кабінету здійснюватиметься за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID. Аби скористатися всіма перевагами Кабінету, необхідно пройти електронну ідентифікацію.
Революційним нововведенням стала можливість перевірити будь-який транспортний засіб за VIN-кодом, що неабияк зручно під час купівлі-продажу авто. Так, безкоштовно можна дізнатися про останню операцію з транспортним засобом, дату та місце його останньої реєстрації, рік випуску та загальні технічні характеристики. За 45,68 грн. користувачам Електронного кабінету водія стане доступною інформація про кількість попередніх власників, участь авто у ДТП, наявність заборони на продаж або обтяжень, страхування тощо.

За матеріалами видання «Кадровик-01» - 11 справ, щоб розпочати діловодний рік:
- Закриваємо паперові журнали реєстрації;
- Роздруковуємо та закриваємо електронні журнали реєстрації;
- Створюємо реєстраційні та облікові форми;
- Перераховуємо реєстраційно-контрольні картки;
-  Перевіряємо та переформовуємо справи за рік, що минув;
- Ділимо на томи справи, обсяг яких перевищує нормативний;
- Уточнюємо написи на обкладинках справ;
- Виявляємо та відокремлюємо перехідні справи;
- Передаємо в архів підсумкові відомості про кількість і склад справ;
- Створюємо справи відповідно до нової номенклатури справ;
- Складаємо план і звіт експертної комісії;

СУДОВА ПРАКТИКА

В якому випадку можливе звільнення із роботи за станом здоров'я ? Невідповідність посаді або роботі за станом здоров'я може бути підставою для звільнення за наявності повної або часткової постійної втрати працездатності. Однією з підстав для розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового трудового договору до закінчення строку його чинності з ініціативи власника або уповноваженого ним органу є виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, яка перешкоджає продовженню даної роботи (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпПУ).
Водночас ВС/КЦС підкреслив (постанова від 20.12.2018 р. у справі № 521/17982/16-ц): про невідповідність працівника може свідчити висновок медико-соціальної експертної комісії, якщо працівника визнано інвалідом і йому рекомендована робота інша, ніж він виконує. Підставою для звільнення за п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпПУ є також медичний висновок про невідповідність виконуваній роботі за станом здоров'я працівника, зобов'язаного відповідно до законодавства проходити медичні огляди.
Окрім того, суд касаційної інстанції наголосив: невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров'я може бути підставою для звільнення за наявності повної або часткової постійної, а не тимчасової втрати працездатності, тому тривала тимчасова непрацездатність (за обставинами справи працівник був визнаний непрацездатним щодо своєї професії на 10-12 місяців) або часта відсутність працівника на роботі в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю не є підставою для звільнення працівника на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпПУ.

Учасникам війни повернуть скасовані в 2015 році пільги: КСУ ухвалив рішення - визнані неконституційними положення передноворічного закону № 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України". Велика палата Конституційного Суду України визнала неконституційними положення законів № 76-VIII та № 3551-XII щодо скасування ряду пільг (безоплатні ліки, 50%-на знижка на квартплату тощо) для ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, якщо дохід їх сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищував мінімальний пільговий дохід. Також визнано неконституційним скасування пільг на проїзд для учасників війни, осіб, на яких поширюється дія Закону № 3551, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Відповідне рішення № 12-р/2018 було ухвалено 18 грудня.
КСУ вказав, що обмеження або скасування положеннями Закону № 76 пільг, установлених Законом № 3551, фактично є відмовою держави від її конституційних зобов'язань щодо соціального захисту осіб, які захищали Вітчизну, та членів їхніх сімей. У разі зміни правового регулювання набуті вказаними особами пільги чи інші гарантії соціального захисту повинні бути збережені із забезпеченням можливості їх реалізації. Обмеження або скасування таких пільг, інших гарантій соціального захисту можливе лише у разізапровадження рівноцінних або більш сприятливих умов соціального захисту. Але законодавець не передбачив рівноцінної заміни або компенсації скасованих пільг.
Визнані неконституційними положення втратять чинність через три місяці з дня ухвалення рішення: в цей період для встановлення альтернативних варіантів компенсації скасованих пільг потрібно передбачити кошти у Державному бюджеті України, внести відповідні зміни до законів.
КСУ визначив, що застосуванню підлягатимуть пункти 7, 16 частини першої статті 14, пункти 7, 18 частини першої статті 15, пункти 6, 15, 16 частини першої статті 16 Закону № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у редакції до внесення змін Законом № 76.
Нагадаємо, КСУ вже визнав неконституційними положення Закону № 76 щодо скасування пільг чорнобильцям.

Працівник виїхав за кордон і надіслав заяву електронною поштою - роботодавець може звільнити за прогул. Заяви працівників мають подаватись у паперовій формі, якщо іншого не передбачено угодою між роботодавцем і працівником. Електронні листи, які містять прохання конкретної особи про надання відпустки із подальшим звільненням, не вважаються належним підтвердженням такого волевиявлення відповідно до норм трудового законодавства. За відсутності попередньої згоди сторін трудових правовідносин на обмін офіційними документами засобами електронного зв'язку, такі документи мають подаватись у паперовій формі з оригінальним підписом автора документу, оскільки направлення заяви засобами електронного зв'язку не дає можливості іншій стороні встановити справжнє волевиявлення заявника. А норми Закону України "Про звернення громадян", які визначають вимоги до звернень, не регулюють порядку надання відпустки та припинення трудових відносин. Відповідних висновок дійшов ВС/КЦС в постанові від 03.12.2018 р. у справі № 686/21222/16-ц.
Обставини справи свідчать, що перебуваючи у відпустці за кордоном позивач розпочав пошуки роботи і вирішив розірвати трудові відносини із роботодавцем з власної ініціативи, у зв'язку з чим направив електронну копію заяви за допомогою мережі Інтернет про надання йому невикористаної частини відпустки у зв'язку із шкідливими та важкими умовами з подальшим звільненням із займаної посади.
Працівник вважав, що його переїзд на роботу за кордон є поважною причиною для розірвання трудового договору з ініціативи працівника в указаний ним строк в розумінні ч. 1 ст. 38 КЗпП. До того ж був переконаний, що трудовим законодавством України не врегульовано чіткого порядку листування між працівником та роботодавцем, а тому він керувався нормами законодавства про звернення громадян.
Проте, як встановлено судами, працівник був відсутній на робочому місці без поважних причин, що підтверджено актами про відсутність на робочому місці, тому дії роботодавця щодо звільнення роботи у відповідності до положень п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП є правомірними.
Невихід на роботу в зв'язку з самовільним використанням працівником відпустки, відгулів за відпрацьовані раніше дні, вихід на пенсію без попередження власника або уповноваженого ним органу визнаються прогулом і можуть бути причиною звільнення працівника.

Додаток
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ
від 20.09.2018 р. N 4440/4/4.1-315-18

Департамент з питань праці Держпраці розглянув <...> звернення <...> і повідомляє.
Повноваження Держпраці визначені Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. N 96 (далі - Положення), відповідно до якого Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Підпунктами 6 та 46 пункту 4 Положення передбачено, що Держпраці відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю, і забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз'ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.
Відповідно до статті 4 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) законодавство про працю складається з КЗпП України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.
Статтею 45 Конституції України передбачено, що кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.
Відповідно до статті 74 КЗпП України громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Відповідно до статі 80 КЗпП України забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.
Статтею 83 КЗпП України передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
Державні гарантії права на відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи встановлені Законом України "Про відпустки" (далі - Закон).
Відповідно до статті 2 Закону право на відпустки забезпечується:
• гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом;
• забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 Закону.
Статтею 24 Закону передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. Таким чином, заміна щорічної відпустки грошовою компенсацією є порушенням вимог статей 80 і 83 КЗпП України та статті 24 Закону.
За порушення законодавства про працю передбачена відповідальність:
• для посадових осіб підприємств, установ, організацій - дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, кримінальна;
• для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - фінансова.
За порушення законодавства про відпустки адміністративна відповідальність посадових осіб передбачена частиною першою (від 510 до 1700 грн.) та другою (від 1700 до 5100 грн.) статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Абзацом восьмим частини другої статті 265 КЗпП України передбачена фінансова відповідальність у розмірі мінімальної заробітної плати (3723 грн.).
Разом з тим повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

Директор              І. Дегнера

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ЛИСТ
від 28.09.2018 р. N 7654/4/4.5-ДП-18

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці (далі - Департамент) розглянув лист <...> щодо відповідальності підприємства у разі непроведення атестації робочих місць за умовами праці (далі - атестація) та повідомляє.
Статтею 100 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) передбачена підвищена оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, яка встановлюється за результатами атестації відповідно до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року N 442.
Законодавством України встановлено адміністративну відповідальність за порушення терміну проведення атестації праці відповідно до підпункту 3 пункту 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 265 КЗпП, та, у разі заподіяння шкоди здоров'ю працівника, кримінальної відповідальності за статтею 271 Кримінального кодексу України.
Також це дає право працівнику розривати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку відповідно частини третьої статті 38 КЗпП, а також звернутися до суду згідно зі статтею 221 КЗпП України.
Водночас, звертаємо увагу, що листи Департаменту не є нормативно-правовими актами та носять інформаційний, рекомендаційний характер.

Директор                  І. Дегнера