5 квітня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ ТА ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ станом на 04.04.2019


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області


ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
станом на 04.04.2019

ПРОФСПІЛКА

26 березня відбулось засідання президії ЦК Профспілки. Серед основних питань, які розглядались – питання оплати праці в умовах реформування діяльності закладів охорони здоров'я і роль колективних договорів. Профспілка відмічає, що втрата закладами охорони здоров'я статусу бюджетних установ має своїм наслідком, зокрема, те, що на них не поширюються норми законодавства з питань оплати праці працівників бюджетної сфери. Натомість нові галузеві умови оплати праці відсутні. Незважаючи на неодноразове ініціювання з боку Профспілки, переговори щодо укладення галузевої угоди в сфері охорони здоров'я ігноруються Міністерством охорони здоров'я України, яке наголошує на доцільності «ринкових відносин» та «свободі домовленості» між керівниками ЗОЗ та найманими працівниками в питаннях оплати праці.
Єдиною мінімальною гарантією в оплаті праці для працівників комунальних некомерційних підприємств галузі залишається визначений законом розмір мінімальної заробітної плати (довідково - 2019 року це 4173 грн). А найпоширенішим засобом заохочення та диференціації в оплаті праці у реорганізованих в комунальні підприємства закладах стає преміювання працівників, що здійснюється на умовах, затверджуваних роботодавцями. Такий підхід дуже часто не враховує рівня освіти і кваліфікації, продуктивності праці, особливостей умов виконуваної роботи, її складності, навантаження працівників та призводить до «зрівнялівки» в оплаті праці лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та подекуди технічних службовців, або ж до встановлення непропорційних розмірів оплати праці різних категорій працівників, наприклад адміністративного та лікарського персоналу. Крім того, положення про преміювання, що не є складовою діючого на підприємстві колективного договору, може в будь-який час бути змінено або скасовано одноосібним рішенням роботодавця.
За таких умов особливого значення в регулюванні умов оплати праці у закладі охорони здоров'я набуває колективний договір між профспілковою організацією та роботодавцем, яким регулюються виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, а також контроль за неухильним додержанням його положень сторонами.
Тому президія Профспілки у рішенні від 26 березня 2019 року № ПР7-17-1 визначила першочерговим завданням укладення нової Галузевої угоди і зобов’язала голів первинних профспілкових організацій до укладення Галузевої угоди домагатися збереження встановлених для працівників бюджетних установ умов праці та її оплати у якості мінімальних гарантій, зокрема доплат за роботу в шкідливих умовах, додержання законодавства про охорону праці - забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, виконання вимог постанов КМ України від 11.05.2011 № 524, від 20.03.2013 № 174, від 27.03.2013 № 199.

2 березня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ ТА ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ станом на 28.02.2019


Інформація про новації законодавства станом на 28 лютого 2019 року

Шановні колеги !

Інформуємо Вас про окремі питання роботи галузі, закладів охорони здоров’я, діяльності профспілок та змін в законодавстві за останній місяць.
ГОЛОВНІ НОВИНИ

В першій декаді лютого відбулася зустріч представників Профспілки працівників охорони здоров’я України та Міністерства охорони здоров’я України - Голови Профспілки Вікторії Коваль та заступника Міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка. Профспілка наполягала на розгляді наступних актуальних питань :
1. Укладення Галузевої угоди між МОЗ України та Професійною спілкою працівників охорони здоров'я України на новий строк.
2. Напрацювання спільних проектів колективних договорів для комунальних некомерційних підприємств, які надають первинну, вторинну (третинну) медичну допомогу.
3. Унормування праці працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я та забезпечення гарантій в оплаті праці, зокрема щодо: - встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці та порядку збереження медичного стажу; - підвищення рівня оплати праці працівників охорони здоров’я та забезпечення її диференціації з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівників, результатів їхньої праці; - виплати надбавки за тривалість безперервної роботи, за вислугу років; - виплати допомоги на оздоровлення медичним працівникам тощо.
4. Виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» у повному обсязі, зокрема: - фінансового забезпечення компонента оплати праці медичних працівників у складі тарифів та коригувальних коефіцієнтів на рівні не меншому за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти; - перегляд розміру капітаційної ставки, зважаючи на ринкову вартість медичних послуг (вартість обладнання, витратних матеріалів, проведення аналізів, оплата праці медичного персоналу), з урахуванням її підвищення та індексації, що передбачено українським законодавством.
5. Стан забезпечення у 2019 році фонду оплати праці працівників ЗОЗ, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу у зв’язку зі зменшенням обсягу медичної субвенції на 1,8 млрд. грн. у Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
6. Про відміну наказу МОЗ України від 08.06.2018 № 1097 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 березня 1993 року № 54» та підготовку проекту постанови КМУ для відновлення права на доплати за шкідливі умови праці за результатами атестації робочих місць працівникам медичної освіти.
7. Розробка нових галузевих норм (або поновлення скасованих) щодо безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з прийняттям розпорядження КМУ від 18 грудня 2017р. №1022р.
Обговорювалися також проблемні питання надання невідкладної медичної допомоги, викликів до пацієнтів додому, умов праці лікарів-інтернів, фінансового забезпечення реформування вторинного рівня надання медичної допомоги.
У ході зустрічі представниками Профспілки було наголошено на тому, що рівень гарантій та трудових прав працівників комунальних некомерційних підприємств зазнає значних обмежень через позбавлення низки прав, гарантій та пільг, встановлених для медичних працівників бюджетних установ. Залишається неврегульованим питання оплати праці керівників та працівників комунальних некомерційних підприємств. Крім того, зростає інтенсифікація праці медичного персону внаслідок відсутності нормативів навантаження в галузі. Подальше збереження низького рівня заробітної плати та соціального захисту медичних працівників, особливо на вторинному, третинному рівнях надання медичної допомоги обумовлює стрімкий відтік висококваліфікованих фахівців та поглиблення кадрового дефіциту в галузі.
Профспілка черговий раз наполягає на прискоренні вирішення порушених питань. 

22 січня 2019 р.

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ, ПОДАТКИ, ШТРАФИ - 2019


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ, ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ, ПСП, РОЗМІРИ ПДФО, ЄСВ ТА ІНШИХ ПОДАТКІВ, А ТАКОЖ ШТРАФНІ САНКЦІЇЇ
У 2019 РОЦІ

ЗАРПЛАТНІ ГАРАНТІЇ

Соціальна гарантія
Розмір, грн
Мінімальна заробітна плата
4173 (місячна);
25,13 (погодинна)
Мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки)
1921
Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду ЄТС
1921

До відома: мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка), який можна зазначати в штатному розписі у 2019 році — 1921 грн. Тобто розмір не може бути меншим за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня календарного року (ст. 6 Закону про оплату праці)..

ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА

Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС) розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298), встановлений на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року — 1921,00 грн.

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА (МЗП)

у місячному розмірі – 4 173 грн;
у погодинному розмірі − 25,13 грн.

Тобто з 1 січня 2019 року роботодавцем заробітна плата не може нараховуватися жодному найманому працівнику менше ніж 4 173 грн за відпрацьований повний місяць.

До відома: зміна МЗП викликає зміну: розмірів ЄСВ, розмір «добових» у відрядженні по Україні, розміри штрафів за порушення законодавства про працю, обмеження щодо «декретних», податок не нерухомість та ще понад 10 ставок, лімітів, обмежень.

15 січня 2019 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА станом на 10.01.2019


Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області


ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
станом на 10.01.2019

ПРОФСПІЛКА

13 грудня 2018 року відбулося засідання Президії Профспілки працівників охорони здоров’я України. У ході засідання розглядалися актуальні питання реформування системи охорони здоров’я, укладання колективних договорів, що є запорукою ефективного захисту трудових прав працівників. Члени Президії мали можливість поставити питання начальнику Управління координації центрів реформ Міністерства охорони здоров'я України Тетяні Орабіній. Окремим питанням було розглянуто напрацювання консолідованої позиції та спільних дій щодо участі у колективних переговорах з укладення Галузевої угоди, реалізації та контролю за її виконанням.

Президія Професійної спілки працівників охорони здоров’я України відмічає, що неналежне фінансування системи охорони здоров’я, неузгоджене нормативно-правове забезпечення реформи, відсутність соціального діалогу погіршують стан забезпечення трудових прав та гарантій працівників в процесі трансформації медичної галузі.
Рівень гарантій та трудових прав працівників комунальних некомерційних підприємств зазнає значних обмежень через позбавлення низки гарантій  та пільг, встановлених для медичних працівників бюджетних установ. Залишається неврегульованим питання оплати праці працівників комунальних некомерційних підприємств. Внаслідок відсутності нормативів навантаження в галузі зростає інтенсифікація праці медичного персоналу. Подальше збереження низького рівня заробітної плати та соціального захисту працівників, особливо на вторинному, третинному рівнях надання медичної допомоги обумовлює стрімкий відтік висококваліфікованих фахівців та поглиблення кадрового дефіциту в галузі.
Профспілка вживає всіх передбачених законодавством заходів для захисту трудових прав спілчан. Направлялися звернення, заяви та вимоги до  Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, ініційований колективний трудовий спір між Профспілкою та Кабінетом Міністрів України. Профспілка вдавалася до масових акцій – участі у Всеукраїнській акції протесту профспілок 17 жовтня 2018 року. Профспілкою направлені листи керівникам органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій, керівникам комунальних закладів охорони здоров’я з вимогами дотримання трудового законодавства під час реорганізації закладів охорони здоров’я – бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (КНП).

13 грудня 2018 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА СТАНОМ НА 05.12.2018


Інформуємо Вас про окремі питання роботи галузі, закладів охорони здоров’я, діяльності профспілок та змін в законодавстві за останній місяць.
Відбулась робоча зустріч Першого віце-прем'єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. з керівництвом ФПУ. Голова Профспілки працівників охорони здоров'я України Коваль В.М. також взяла участь у зустрічі. За оцінкою профспілок, рівень підвищення соціальних стандартів і гарантій, закріплений у Держбюджеті на наступний рік, є недостатнім, щоб навіть працююча людина відчувала себе захищеною, тому потрібні запобіжні заходи для недопущення зубожіння українців.  Одним з таких інструментів повинна стати нова Генеральна угода на 2019-21 рр. Під час наради були обговорені галузеві проблеми, порушені профспілками. Досягнута домовленість про проведення окремих зустрічей урядовців з профспілками по вирішенню проблем окремих галузей - хімічної, вугільної, лісової, охорони здоров’я, культури та ін.  Міністерствам дане доручення у стислі строки опрацювати профспілкові пропозиції щодо ухвалення Генеральної угоди на наступний термін та запропоновано підписати цей документ вже до 20 грудня цього року.
С.Кубів також висловився за необхідність під час його візитів до регіонів на місцях зустрічатися з представниками профспілок. З профспілкової сторони було запропоновано у період з 12 по 17 грудня ц.р. провести зустріч керівників всеукраїнських галузевих профспілок та територіальних профоб’єднань з Прем’єр-міністром України Гройсманом В.Б. з метою обговорення актуальних питань, що протрушують профспілки.


Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада 2018 року прийняла законопроект «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (реєстр.№9338) з поправками, що були озвучені Президентом України. Зазначеним законом затверджено Указ Президента України від 26 листопада 2018 року № 393 «Про введення воєнного стану в Україні» з застереженням, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово - Керченської акваторії. Також у Законі зазначається, що у період дії воєнного стану, введеного зазначеним Указом Президента України, часткова мобілізація оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України.

5 вересня 2018 р.

ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ НОВАЦІЙ ТА НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА станом на 03.09.2018
Головам
районних, міських, первинних організацій
профспілки працівників охорони здоров’я
Хмельницької області
 

ПРОФСПІЛКА

30 серпня відбулося засідання президії ЦК профспілки працівників охорони здоров’я України. В порядку денному – найактуальніші для спілчан питання: медична реформа і заробітна плата працівників галузі, проблеми автономізації, досвід роботи із захисту соціально-економічних прав спілчан.
Профспілка, зокрема, відмічає, що майже в усіх випадках реорганізації закладів охорони здоров'я–бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства відбувається скорочення чисельності і штату працівників, зміна істотних умов їх праці. Непоодинокими є порушення вимог законодавства під час реорганізації: порушення принципу правонаступності трудових відносин (частина 4 статті 36 Кодексу законів про працю України), неповідомлення працівників про запровадження нових чи зміну істотних умов праці в бік погіршення (частина 3 статті 32, стаття 103 КЗпП України).
Міністерство охорони здоров'я України ігнорує принципи соціального діалогу, залишає без уваги питання соціально-економічного захисту працівників, ігнорує опрацювання механізмів збереження існуючого змісту та обсягу трудових прав працівників, зокрема щодо виплати надбавок за вислугу років та тривалість безперервної роботи, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, надання додаткових відпусток та скороченого робочого тижня за роботу у шкідливих умовах праці тощо.
Міністерством охорони здоров’я України загальними рекомендаціями підміняються існуючі нормативно-правові акти з питань оплати праці, а саме всіляко пропагується відхід від застосування Єдиної тарифної сітки (ЄТС) як законодавчо встановленої бази формування посадових окладів працівників бюджетних галузей, ігнорується необхідність дотримання норм постанов КМУ від 29 грудня 2009 №1418, від 30.12.2013 № 977 щодо виплати надбавок за вислугу років та за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам, що надають первинну медичну допомогу.
Зважаючи на конституційний принцип недопустимості звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів, Профспілка вважає, що існуючі на даний час умови оплати праці працівників бюджетних закладів охорони здоров'я повинні зберігатись як мінімальні гарантії для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я.
Останнім часом у засобах масової інформації лунають заяви МОЗ України про суттєве підвищення рівня заробітної плати на підприємствах, які пройшли процедуру реорганізації та уклали договори про надання медичних послуг з Національною службою охорони здоров'я України. Так, у деяких випадках наводяться приклади про збільшення заробітної плати сімейних лікарів у 4-6 разів, яка сягає близько 20 тис. грн. Неодноразові звернення Профспілки до МОЗ України з проханням надати механізм формування та забезпечення фінансування обіцяного підвищення заробітної плати у реорганізованих підприємствах, що надають первинну медичну допомогу, залишилися без  відповіді.

6 серпня 2018 р.

Інформація про новації законодавства станом на 31 липня 2018 року


Шановні колеги !
Прийняття законодавчих актів, інших нормативно-правових актів, що стосуються реформування діяльності закладів охорони здоров’я, інформація про діяльність профспілок є надзвичайно важливими для медичної громади.
Інформуємо Вас про окремі питання, що стосуються роботи галузі, закладів охорони здоров’я, діяльності профспілок та зміни в законодавстві за останній час.


З 1 липня 2018 року офіційно набрав чинності Порядок надання первинної  медичної допомоги (фіксує чіткий перелік безоплатних послуг для пацієнта, в т.ч. лабораторних, та прив’язку пацієнта до конкретного лікаря ПМД), а відтак на практиці вступила в дію медична реформа первинної ланки.
Таким чином, з огляду на фінансування, сьогодні функціонує дві категорії надавачів ПМД: одні заклади уклали договір і  отримують кошти від Національної служби здоров’я у збільшеному розмірі з урахуванням коефіцієнтів (невелика кількість), інша частина закладів  фінансується по-старому - з місцевих бюджетів за рахунок коштів медичної субвенції. Результат: «фінанси» різні, обов'язки однакові.
Наказ МОЗ від 19.03.2018 №504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги" набув чинності першого липня 2018 року. Відтепер рішення - оглядати хворого вдома чи відмовити у виклику додому - приймає лікар, а не працівник реєстратури. Дуже важливо, що у разі невідкладного стану у хворого лікар не може відмовити у допомозі також усім пацієнтам без декларації. Така допомога у центрах ПМД повинна надаватись безкоштовно. Ось симптоми, які супроводжують такі невідкладні стани:
             раптове підвищення температури тіла з кашлем, нежиттю, болем у горлі;
             головні болі, запаморочення, слабкість;
             болі у попереку, суглобах;
             підвищення артеріального тиску;
             больовий синдром у онкологічних хворих;
             алкогольний, наркотичний, токсичний абстинентний синдром;
             загострення хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з приводу гіпертонічної хвороби, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічного запалення печінки, жовчного міхура, кишківника, хвороби нирок, суглобів тощо.